FLC CHAMPIONSHIP 2018 TỐI THỨ 2 NGÀY 1/1/2018

Xem chi tiết tại Đây

(FLC_TEST)
Best Gross
# Player Fl Hole HDCP Gross
1 CHANPASIT OUNAPHOM 4A-1 18 /18 4 71
2 NGUYỄN THẢO MY 14A-3 18 /18 3 72
3 ĐẶNG ĐÌNH HẬU 3A-1 18 /18 5 72
4 PARK JEA HYUN 2B-1 18 /18 4 72
5 LƯU NGỌC ĐẠI 5A-1 18 /18 5 73
6 NGUYỄN NGỌC BẢO 15C-2 18 /18 5 73
7 ĐẶNG VŨ HẠNH 1C-1 18 /18 5 74
8 NGUYỄN VĂN CHUNG 17A-3 18 /18 6 75
9 NGUYỄN MINH TUẤN 7B-1 18 /18 7 75
10 SONG JAE WON 11A-4 18 /18 5 75
11 LEE SOON SEANG 11A-2 18 /18 5 75
12 HOÀNG MAI 1A-1 18 /18 5 75
13 THÁI TRUNG HIẾU 10A-1 18 /18 5 75
14 LÊ ĐỨC KỲ 3A-2 18 /18 8 76
15 LOH JOUNG SUP 12C-1 18 /18 7 76
16 VŨ TUẤN PHƯƠNG 8A-3 18 /18 5 76
17 LƯU ĐỨC QUANG 1A-2 6 /18 4 76
18 CAO XUÂN SÂM 10A-4 6 /18 4 76
19 NGUYỄN VIẾT BÌNH 7A-4 3 /18 1 73
20 LÊ ANH DŨNG 1A-3 3 /18 3 75
Division A
# Player Fl Hole HDCP Gross Net
1 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 4B-1 18 /18 13 83 70
2 PHẠM TRƯỜNG GIANG 10B-4 18 /18 9 80 71
3 NGUYỄN TƯ MINH 14A-2 18 /18 9 80 71
4 NGUYỄN VIẾT BÌNH 7A-4 3 /18 1 73 72
5 CHOI SUNG HA 2A-1 18 /18 10 82 72
6 VŨ ANH TRỌNG 1A-2 18 /18 14 86 72
7 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 1A-1 18 /18 15 87 72
8 NGÔ XUÂN TUẤN 1A-3 9 /18 9 83 74
9 LÊ VIỆT DŨNG 13A-2 18 /18 16 90 74
10 PHÍ XUÂN THÁI 1A-4 18 /18 17 91 74
Division B
# Player Fl Hole HDCP Gross Net
1 TRẦN ĐỨC MINH 17A-1 18 /18 19 90 71
2 TRẦN XUÂN LINH 3A-3 18 /18 13 85 72
3 NGUYỄN HUY HÙNG VIỆT 10A-3 18 /18 13 85 72
4 BÙI NGỌC MINH 16A-4 18 /18 14 86 72
5 NGUYỄN HỒNG HẢI 13A-3 18 /18 19 91 72
6 LÊ KHẢ HƯNG 10A-4 18 /18 19 91 72
7 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 3A-2 18 /18 20 92 72
8 NGUYỄN HOÀNG ANH 13A-4 18 /18 21 94 73
9 HUỲNH QUẢNG 14A-3 18 /18 21 94 73
10 ĐỖ ĐỨC MINH 4A-1 18 /18 26 99 73
Division C
# Player Fl Hole HDCP Gross Net
1 TRẦN HỮU CƯỜNG 1B-2 18 /18 14 86 72
2 NGUYỄN QUANG HIẾU 7A-3 18 /18 20 94 74
3 TRẦN HOÀNG QUÂN 17A-4 18 /18 25 100 75
4 ĐẶNG QUỐC HÙNG 17A-3 18 /18 25 100 75
5 NGUYỄN NGỌC HỒI 4B-3 18 /18 28 103 75
6 NGUYỄN VĂN PHÁT 10A-2 18 /18 23 99 76
7 ĐOÀN BÌNH TRỌNG 18A-3 18 /18 23 100 77
8 LÊ ANH TUẤN 10B-3 18 /18 22 101 79
9 PHẠM KHÁNH SƠN 10B-2 18 /18 26 106 80
10 LÊ BÁ HẢI 10A-3 18 /18 29 109 80
Division D
# Player Fl Hole HDCP Gross Net
1 NGUYỄN THẢO MY 14A-3 18 /18 3 72 69
2 VICTORYA MIRONOVA 2A-3 18 /18 9 78 69
3 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 8B-2 18 /18 7 77 70
4 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 18A-4 18 /18 8 78 70
5 TRẦN THỊ LAN 14B-4 18 /18 11 81 70
6 PHẠM THỊ MINH TRANG 13A-4 18 /18 11 81 70
7 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1C-1 18 /18 12 82 70
8 TRỊNH THỊ CHINH 17C-2 18 /18 15 86 71
9 TRẦN THỊ THÔNG 13B-4 18 /18 17 88 71
10 ĐINH THỊ NGA 12B-2 18 /18 18 89 71
Dữ liệu được cập nhật lúc 10:22:41