GIẢI FAROS CHIỀU CN

Xem chi tiết tại Đây

(FLC_TEST)
Refresh Time 18:48:38 by VssGolf2017(Version 9.8) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt - Congratulations PARK SU CHUL is Eagle at hole 3(par 4)
Best Gross
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross
1 TOMOYOSHI/MAKOTO 0 18 /18 3 69
2 LÊ HÙNG NAM 4 18 /18 5 70
3 SAKURAGI/MOMO 0 18 /18 7 73
4 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 7 18 /18 9 75
5 NGUYỄN SONG GIANG 5 18 /18 6 76
6 CHANPASIT OUNAPHOM 2 18 /18 7 76
7 DƯƠNG HẮC LONG 14 18 /18 7 76
8 LÊ XUÂN QUANG 10 18 /18 8 77
9 TẠ ANH CHIẾN 10 18 /18 9 77
10 LÊ ĐỨC KỲ 13 18 /18 8 77
11 PHẠM ANH TUẤN 9 18 /18 7 78
12 LÊ THỊ HẰNG 18 18 /18 8 78
13 PARK JONG CHILL 12 18 /18 7 78
14 LEE SOON SAENG 5 18 /18 10 78
15 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 9 18 /18 8 78
16 PHẠM VĨNH HÀ 10 18 /18 8 78
17 ĐỖ NGỌC DINH 7 18 /18 9 78
18 HOÀNG MAI 8 18 /18 9 79
19 TRƯƠNG THỊ YẾN 20 18 /18 10 79
20 TẠ NGỌC DƯƠNG 12 18 /18 9 79
Division A
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 LEE SOON SAENG 5 18 /18 10 78 68
2 NGUYỄN ĐỨC NINH 9 18 /18 11 79 68
3 CHANPASIT OUNAPHOM 2 18 /18 7 76 69
4 NGUYỄN VĂN HƯNG 16 18 /18 15 84 69
5 THAVISOUK SISOULITH 2 18 /18 15 84 69
6 PHẠM VĂN THỦY 8 18 /18 16 85 69
7 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 11 18 /18 16 85 69
8 PHẠM VĨNH HÀ 10 18 /18 8 78 70
9 SA MAN SOOK 8 18 /18 11 81 70
10 NGUYỄN XUÂN HẢI 12 18 /18 12 82 70
Division B
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 18 18 /18 12 81 69
2 KIM BYUNG JO 21 18 /18 18 88 70
3 NGUYỄN XUÂN NĂNG 24 18 /18 27 97 70
4 SONG MIN SOO 19 18 /18 18 89 71
5 JUNG HYUN YONG 23 18 /18 20 91 71
6 KIM NAM IL 18 18 /18 24 95 71
7 NGUYỄN VĂN TUẤN 18 13 /18 12 84 72
8 KIM BYOUNG TAK 19 18 /18 16 88 72
9 TRẦN BÌNH ÂN 21 18 /18 18 90 72
10 KIM TAE EUN 28 18 /18 18 90 72
Division C
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 ĐÀO NGỌC TIẾN 30 18 /18 25 100 75
2 NGUYỄN VĂN BẠO 36 18 /18 30 107 77
3 ĐOÀN NAM DƯƠNG 29 18 /18 28 106 78
4 HOÀNG VĂN DŨNG C 18 /18 28 106 78
5 ĐÀO BÁ CHUNG 29 18 /18 24 103 79
6 NGUYỄN THANH THUẬN C 14 /18 18 98 80
7 NGUYỄN HỮU TUYÊN 31 18 /18 24 104 80
8 NGUYỄN XUÂN THỦY C 18 /18 26 106 80
9 NGUYỄN ANH TUẤN 35 18 /18 27 107 80
10 HỒ NGUYÊN HẢI 33 18 /18 30 110 80
Division D
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 SAKURAGI/MOMO 0 18 /18 7 73 66
2 N. THỊ VÂN ANH 7 18 /18 9 75 66
3 TRƯƠNG THỊ YẾN 20 18 /18 10 79 69
4 N. THỊ VÂN ANH 10 18 /18 12 81 69
5 LÊ THỊ HẰNG 18 18 /18 8 78 70
6 NGUYỄN KHÁNH HÒA 19 18 /18 13 83 70
7 ĐẶNG LAN HƯƠNG 20 18 /18 19 89 70
8 ĐÀO THỊ THỦY 28 18 /18 11 82 71
9 P. THỊ MINH TRANG 14 18 /18 13 84 71
10 Đ. THỊ BÍCH LIÊN 16 18 /18 19 90 71
 GIẢI FAROS CHIỀU CN - VssGolf2017(Version 9.8) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt