SÁNG 05.01 GIẢI NGƯỜI VN Ở NƯỚC NGOÀI

Xem chi tiết tại Đây

(FLC_TEST)
Refresh Time 19:34:39 by VssGolf2017(Version 9.8) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt
Best Gross
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross
1 PHAM VAN THUONG 5 18 /18 9 76
2 ALEX QUOC TRAN 0 18 /18 8 78
3 VĂN KHIẾT PHẠM 0 18 /18 10 79
4 NGUYỄN VĂN HẠNG 0 18 /18 10 82
5 NGO THIET HUNG 0 18 /18 13 82
6 LÊ HOÀI AN 15 18 /18 11 82
7 DR. HARRY HUY DOAN 0 18 /18 12 83
8 VŨ THỊ KIM 0 18 /18 14 83
9 TRẦN MINH TƠ 0 18 /18 13 85
10 THẾ ĐỨC ĐÀO 9 18 /18 15 87
11 TO, KHOA DANG TRAN 10 18 /18 16 87
12 HOÀNG TRỌNG HẢI 16 18 /18 14 87
13 NGUYỄN XUÂN THÁI 0 18 /18 16 88
14 SYLVIA PHAM 0 18 /18 16 88
15 Bùi Thị Hồng Thanh 15 18 /18 14 88
16 PIERRE NGO 10 18 /18 17 88
17 THAI TRAN 10 18 /18 17 89
18 TRẦN MẠNH HÙNG 0 18 /18 17 89
19 VƯƠNG HOÀNG HUYÊN 0 18 /18 16 89
20 DƯƠNG ĐÌNH KHOA 0 18 /18 17 90
Division A
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 ... /18 0
2 ... /18 0
3 ... /18 0
4 ... /18 0
5 ... /18 0
6 ... /18 0
7 ... /18 0
8 ... /18 0
9 ... /18 0
10 ... /18 0
Division B
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 ... /18 0
2 ... /18 0
3 ... /18 0
4 ... /18 0
5 ... /18 0
6 ... /18 0
7 ... /18 0
8 ... /18 0
9 ... /18 0
10 ... /18 0
Division C
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 ... /18 0
2 ... /18 0
3 ... /18 0
4 ... /18 0
5 ... /18 0
6 ... /18 0
7 ... /18 0
8 ... /18 0
9 ... /18 0
10 ... /18 0
Division D
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 ... /18 0
2 ... /18 0
3 ... /18 0
4 ... /18 0
5 ... /18 0
6 ... /18 0
7 ... /18 0
8 ... /18 0
9 ... /18 0
10 ... /18 0
 SÁNG 05.01 GIẢI NGƯỜI VN Ở NƯỚC NGOÀI - VssGolf2017(Version 9.8) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt