GIẢI FAROS CHIỀU CN

Xem chi tiết tại Đây

(FLC_TEST)
Refresh Time 04:44:07 by VssGolf2017(Version 9.5) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt
Best Gross
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross
1 LÊ XUÂN QUANG 10 18 /18 8 77
2 LÊ ĐỨC KỲ 13 18 /18 8 77
3 PARK JONG CHILL 12 18 /18 7 78
4 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 9 18 /18 8 78
5 HOÀNG MAI 8 18 /18 9 79
6 NGUYỄN QUỐC BÌNH 6 18 /18 11 79
7 NGUYỄN THANH TÙNG 10 18 /18 10 81
8 NGUYỄN TIẾN LONG 12 18 /18 11 81
9 NGUYỄN TẤT THẮNG 13 18 /18 11 81
10 NGUYỄN VIỆT HÀ 10 18 /18 13 81
11 TRẦN TUẤN ANH 17 18 /18 13 83
12 ĐỖ TRUNG HÒA 16 18 /18 12 83
13 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 10 18 /18 11 84
14 NGUYỄN ANH TUẤN 7 18 /18 13 84
15 BÙI THÁI SƠN 16 18 /18 12 84
16 PHẠM THỊ MINH TRANG 14 18 /18 13 84
17 JEON SEONDONG 8 18 /18 16 85
18 VI TIẾN MINH 13 18 /18 15 85
19 NGUYỄN VĂN THẮNG 25 18 /18 14 85
20 ĐINH TIẾN SANG 17 18 /18 13 85
Division A
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 ... /18 0
2 ... /18 0
3 ... /18 0
4 ... /18 0
5 ... /18 0
6 ... /18 0
7 ... /18 0
8 ... /18 0
9 ... /18 0
10 ... /18 0
Division B
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 ... /18 0
2 ... /18 0
3 ... /18 0
4 ... /18 0
5 ... /18 0
6 ... /18 0
7 ... /18 0
8 ... /18 0
9 ... /18 0
10 ... /18 0
Division C
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 ... /18 0
2 ... /18 0
3 ... /18 0
4 ... /18 0
5 ... /18 0
6 ... /18 0
7 ... /18 0
8 ... /18 0
9 ... /18 0
10 ... /18 0
Division D
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 ĐẶNG LAN HƯƠNG 20 14 /18 13 83 70
2 Đ. THỊ BÍCH LIÊN 16 13 /18 17 87 70
3 P. THỊ MINH TRANG 14 18 /18 13 84 71
4 HOÀNG THỊ HỒNG 22 11 /18 17 88 71
5 NGÔ THỊ TÂM 28 18 /18 21 92 71
6 NGUYỄN THỊ MƯỜI 29 18 /18 23 94 71
7 N. THỊ THANH HUYỀN 10 18 /18 11 84 73
8 NGUYỄN THU ANH 30 13 /18 15 88 73
9 NGUYỄN THU THỦY 13 18 /18 16 89 73
10 H. THỊ PHƯƠNG LOAN 18 13 /18 16 89 73
 GIẢI FAROS CHIỀU CN - VssGolf2017(Version 9.5) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt